Intellectuele eigendomsverklaring

Alle informatie, teksten, afbeeldingen, foto’s en illustraties op deze website en de vormgeving van deze website (‘de Gegevens’) zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankwet en andere toepasselijke wetgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan worden verveelvoudigd (waaronder ‘framing’ mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van Amsterdam Light Festival. Het opvragen en bekijken van de Gegevens en het maken van prints voor eigen individueel gebruik is toegestaan binnen de in de toepasselijke wetgeving aangegeven grenzen.

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (enige pagina op) deze website is de voorafgaande toestemming van Amsterdam Light Festival nodig. Deze wordt doorgaans gegeven, tenzij de inhoud, uitstraling of reputatie van de gastsite zich naar het oordeel van Amsterdam Light Festival slecht verdraagt met de naam en reputatie van Amsterdam Light Festival, haar diensten en producten of de inhoud van haar website.

De woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Amsterdam Light Festival. Het is niet toegestaan één of meer van deze merken en logo’s op de eigen site te zetten of anderszins te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amsterdam Light Festival.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Emailadres is verplicht