DISRUPT!

Ontregeling staat centraal in de tentoonstelling van de achtste editie van Amsterdam Light Festival. 650 Kunstenaars, ontwerpers en architecten werden in het kader van het thema DISRUPT! uitgedaagd om met lichtkunstwerken de omgeving van de stad Amsterdam te ondervragen, te beproeven en wakker te schudden.

DE JURY

Een ‘disruptie’ of een plotselinge ontregeling komt meestal ongelegen, en heeft te maken met conflicten, chaos en misschien zelfs gevaar. Denk aan een aardbeving of een economische crisis. Daarom proberen we zulke verstoringen zoveel mogelijk te vermijden: zowel thuis als in onze samenleving als geheel lopen we liever in de pas. Maar ontregeling kan ook een positieve en soms essentiële aanzet geven tot verandering. Het bevraagt vastgeroeste aannames, roept nieuwe discussies op, zet mensen en organisaties aan tot actie en maakt onbekende mogelijkheden zichtbaar.


BIG BANG door UxU Studio (artist impression)

Kunstenaars vervullen een belangrijke rol door ontregelingen te verbeelden, erop te reflecteren en ze te bekritiseren. En dat niet alleen, een kunstwerk kan op zichzelf al een ontregeling zijn in de omgeving die je even verrast. De 20 kunstenaars die zijn geselecteerd voor de tentoonstelling hebben het thema DISRUPT! op allerlei manieren geïnterpreteerd. Sommige installaties vormen speelse interventies in het straatbeeld, terwijl andere kunstenaars met hun lichtkunstwerk de bestaande architectuur in de stad transformeren en je er met een nieuwe blik naar laten kijken.

Kunnen we ooit in harmonie met elkaar leven, of is de natuur ons uiteindelijk de baas?

Het ontregelende effect dat wij als mens hebben op de natuur en het klimaat is misschien wel het belangrijkste aspect van het thema dat kunstenaars inspireerde. Ze verbeelden bijvoorbeeld de gevolgen van de opwarming van de atmosfeer en de stijgende zeespiegel. Andersom ontregelt de natuur ons als mensen natuurlijk ook al eeuwenlang, laten sommige installaties zien. Planten en dieren sluipen (ongemerkt) onze georganiseerde wereld binnen en wind, water en ijs doen ons landschap continu veranderen. Kunnen we ooit in harmonie met elkaar leven, of is de natuur ons uiteindelijk de baas?


Surface Tension door Tom Biddulph & Barbara Ryan (artist impression)

Niet alleen de kunstwerken, maar ook de stad zelf is onderdeel van de tentoonstelling. Langs de route zullen plekken en panden worden uitgelicht én toegelicht die een interessante verbinding hebben met het thema DISRUPT!. In de stad zijn verrassend veel sporen achtergebleven van belangrijke, ontregelende gebeurtenissen uit haar geschiedenis, van grootschalige verbouwingen en ‘herontwikkelingen’ tot oorlogen en rellen. Die gebeurtenissen, waarover waardevolle verhalen te vertellen zijn, hebben de stad gemaakt tot wat ze nu is.

BOEK EEN TOUR PRAKTISCHE INFO