Festival 2016-2017

Van 1 december 2016 tot en met 22 januari 2017 vindt de vijfde editie van Amsterdam Light Festival plaats. Meer dan 35 kunstwerken en installaties van internationale kunstenaars, designers en architecten verlichten de binnenstad van Amsterdam. De werken zijn langs een vaarroute, de Water Colors en een wandelroute, de Illuminade, geplaatst.

Beide routes hebben eigen kunstwerken die relateren aan een uniek thema per route. 

Water Colors, vaarroute: A view on Amsterdam 

Kunstenaars zijn uitgedaagd om een nieuwe kijk te geven op de stad en diens architectuur, toekomst en rol op het wereldtoneel. Amsterdam dient als canvas voor nieuwe kunst en lichtinstallaties die een verbinding aangaan met de specifieke kenmerken van de stad. Het thema is door kunstenaars op hun eigen manier geïnterpreteerd, soms historisch, futuristisch of met humor en ironie. De kunstwerken bieden het publiek nieuwe perspectieven en werpen vragen op over de stad. Dit geldt voor zowel bewoners als bezoekers, waardoor een dialoog ontstaat. Kijk hier voor een overzicht van de route en haar kunstwerken.

Illuminade, wandelroute: biomimicry, inspired by nature

Biomimicry is de wetenschap waarbij de logica en structuren van de natuur worden toegepast om menselijke problemen op te lossen. Denk aan energie-efficiënte gebouwen geïnspireerd door termietenheuvels of antibacteriële oppervlaktes geïnspireerd door rood zeewier. De kunstwerken die geselecteerd zijn gaan gezamenlijk een dialoog aan rondom alle aspecten van het thema biomimicry. Kijk hier voor een overzicht van de route en haar kunstwerken.  

Biomimicry is niet nieuw, mensen halen al eeuwen hun inspiratie uit de flora- en faunawereld. Wel maken steeds meer disciplines er bewust gebruik van. Er is de laatste tijd steeds meer aandacht voor het onderwerp, iets dat resulteert in verscheidene publicaties, instituten en zelfs een nieuwe masteropleiding in Utrecht. Kortom: hier kunnen we als festival niet om heen. Onze artistiek leider heeft het thema dan ook me zorg gekozen: aan Amsterdam Light Festival de schone taak de wereld van kunst en wetenschap met elkaar te verbinden. We hebben het de kunstenaars niet makkelijk gemaakt. Biomimicry in concrete objecten vertalen is al lastig, laat staan het creëren van een lichtkunstwerk. Toch zijn de kunstenaars daarin geslaagd. 

Meer lezen over biomimicry? Neem eens een kijkje naar dit artikel

Houd deze website goed in de gaten. Binnenkort zullen de volledige routes en alle kunstwerken hier worden gepubliceerd!