Ghost Ship
Visual Skin

Ghost Ship

De Vliegende Hollander is terug. Het zeventiende-eeuwse spookschip ligt voor anker in het water tussen architectuurcentrum Arcam en het Scheepvaartmuseum. Wanneer het windstil is, rust het schip onbewogen op het wateroppervlak. Maar gaat het waaien, dan komt het tot leven. Dan bollen de zeilen en begint het te dobberen en te deinen, met op de achtergrond de bontgekleurde replica van de Amsterdam, een ander beroemd VOC-schip dat meteen op de eerste reis in 1749 bij de kust van Engeland vastliep in een storm en daar ten prooi viel aan plunderaars. Voor het hele verhaal, zie Suske en Wiske en de Angst op de ‘Amsterdam’.

Amsterdam en de geschiedenis van de Hollandse scheepvaart. Het is een schot in de roos, weet inmiddels ook het creatieve brein achter Ghost Ship. Scheepsladingen aan verhalen en referenties levert die combinatie op. VisualSKIN uit Roemenië specialiseert zich in het creëren van een extra dimensie in veelal bestaande situaties. Het jonge, vierkoppige architectenbureau doet dit door middel van spectaculaire lichtontwerpen en projecties. Hun spookschip is, behalve een nachtelijke fata morgana, een soort hologram. Daarvoor gebruiken ze niet de technische hoogstandjes die de performers Tupac en Michael Jackson na hun dood op het podium deden herrijzen, maar een verouderde techniek – noem haar vintage – die niettemin hoogst overtuigend is.

Net als in oude videogames roepen de kunstenaars een driedimensionale illusie op door twee dezelfde projecties als een kruis in elkaar te schuiven, waardoor ze elkaar overlappen. De driemaster wordt gebeamed op twee haaks op elkaar staande ‘schermen’ van waterstralen, die vanuit twee buizen in het water omhoog worden gespoten. Vandaar dat de wind een belangrijke factor is in het verkrijgen van het juiste spookachtige, dromerige effect; wanneer die met de afzonderlijke waterstralen speelt, gaat het beeld lichtjes trillen en is het alsof je naar een magnetisch veld kijkt.

Het gebruik van waterstralen verwijst – onbedoeld, want van deze referentie waren de leden van VisualSKIN niet op de hoogte – naar een fontein die ooit op deze plek stond. Het was een mythologische beeldengroep van de beeldhouwer Albert P. Termote uit 1956, die ter ere van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (KNSM) was besteld. Daar rezen uit het water omhoog de zeegodin Amphitrite, zittend op een hippocamp (half paard, half vis), en haar zoon Triton, blazend op een kinkhoorn. Met de bouw van architectuurcentrum Arcam werden Amphitrite en Triton deels aan het zicht onttrokken en spoot de fontein vaker niet dan wel, omdat de waterstralen met harde wind tegen de ramen van het gebouw zouden kletteren. De sculptuur viel zogezegd tussen wal en schip, omdat niemand wist waar ze het best tot haar recht zou komen. Uiteindelijk werden moeder en zoon gerestaureerd en overgeheveld naar het KNSM-eiland, waar ze nu naar hartenlust hun stralen omhoog mogen spuiten.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Emailadres is verplicht