Educatie

Kennis delen over lichtkunst staat sinds de eerste editie van het Amsterdam Light Festival al centraal. Dit gebeurt op verschillende manieren: zo komen bezoekers in aanraking met lichtkunst en krijgen ze via een gids of audiotours inhoudelijke verdieping. Lichtkunstenaars worden begeleid in het traject van concept naar realisatie, van gebruik van licht tot artistieke inhoud. Daarnaast wordt samenwerking met kennisinstellingen aangegaan om kunstwerken te realiseren. Zo is het afgelopen jaar via workshops op basisscholen een heuse kinderjury opgezet. Op dit vlak is Amsterdam Light Festival altijd in ontwikkeling en we houden je graag op de hoogte.

Kunstenaars

Call for Concepts
Coaching
Artist Meeting

Kennisinstellingen/studenten

iLo – instituut Lichtontwerpen
InHolland en Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)
ACIN - Knowledge Mile
Universiteit Twente
TU Eindhoven
TU DELFT
Lighting Design Academy

Basisscholen

Kunstproject voor scholen
Kinderjury 

Kunstenaars 

Zonder kunstenaars geen lichtfestival! Amsterdam Light Festival houdt intensief contact met al haar kunstenaars. Dit start al tijdens de Call for Concepts en loopt door tot na het festival.

Call for Concepts

Het festival schrijft een wereldwijde Call for Concepts uit waarvoor jaarlijks honderden kunstenaars uit tientallen landen concepten indienen. Het artistiek team van het festival beoordeelt alle inzendingen op autonome artistieke kwaliteit, originaliteit, technische en financiële haalbaarheid. Vervolgens worden circa 100 finalisten gevraagd het concept inhoudelijk en visueel verder uit te werken. Deze cases worden voorgelegd aan de jury. De Call for Concepts wordt internationaal uitgezet via vakmedia en het uitgebreide netwerk van het festival.

Coaching 

Aan de 100 finalisten die de eerste selectie door zijn gekomen, wordt door het artistiek team aangegeven waar zij denkt dat voor de tweede ronde verbeteringen mogelijk zijn. Dit kan zijn in concept of in (licht)idee, maar ook in materiaalkeuze, licht, lichtapparatuur en begroting. Ook de juryleden zorgen voor inhoudelijke begeleiding.

Na de selectie worden kunstenaars uitgenodigd voor de Kick Off: een kennismaking tussen de organisatie, de kunstenaars en de stad. Men wordt voorgesteld aan het team, potentiële leveranciers en andere relevante contacten en krijgt artistieke en technische/productionele begeleiding, die doorloopt tot de realisatie van het kunstwerk.

Een belangrijk onderdeel van de Kick Off is het locatiebezoek. In overleg met de kunstenaar wordt gekeken waar het werk het best tot zijn recht komt. Het artistiek team en technische producenten blijven op de hoogte van de ontwikkelingen van de concepten en de uitvoering daarvan en denken mee hoe de kwaliteit te verbeteren. Een werk moet de winterse omstandigheden in Amsterdam immers kunnen doorstaan.


Opbouw kunstwerk ©Janus van den Eijnden

Artist Meeting

Het festival organiseert jaarlijks een Artist Meeting. Hier krijgen kunstenaars en publiek de kans deelnemende kunstenaars en juryleden te ontmoeten. Tijdens deze bijeenkomst worden de kunstwerken en de thema’s die ze vertegenwoordigen besproken. Dit jaar zijn dat de thema’s Lighting design, biomimicry & architecture.  Vanaf dit moment wordt ook de Call for Concepts 2017 geopend.


Foto: Workshop gedurende kick-off met kunstenaars ©Janus van den Eijnden

Kennisinstellingen/studenten

Wat is er nou mooier dan te kunnen putten uit kennis die reeds aanwezig is? Daarom zoekt Amsterdam Light Festival verbinding met verschillende kennisinstituten; plekken waar enthousiaste studenten en vakspecialisten met innovatieve onderwerpen aan de slag gaan. In de vorm van specifieke kunstprojecten of bijvoorbeeld stageplekken. Hiermee is Amsterdam Light Festival een platform van kennisuitwisseling en werkt met meerdere instituten samen.

[goede foto]

iLo – instituut Lichtontwerpen

Het iLo is vanaf het begin nauw betrokken bij Amsterdam Light Festival. Het iLo wil een bijdrage leveren aan kennisbevordering op het gebied van licht en lichtontwerpen. Zij organiseren workshops, organiseren bijeenkomsten voor ontwerpers, hebben een laboratorium om met licht te experimenteren en coachen lichtontwerpers. Dit jaar is het werk ‘Human’ van kunstenaar Bruno Philo daar een voorbeeld van. Isabel Nielen, sinds 2007 artistiek coördinator en coach bij het iLo, begeleidt dit project. Nielen maakte onderdeel uit van het artistiek team van Amsterdam Light Festival.

In 2015 organiseerde het iLo een symposium en tentoonstelling in Tolhuistuin, getiteld Artificial Light Paradise, in het kader van het festival.

InHolland en Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)

Jaarlijks biedt het festival onder andere stagemogelijkheden aan studenten van hogescholen, bijvoorbeeld voor studenten binnen de opleiding Theatertechniek van de  Academie voor Dans en Theater en Eventmanagement van de Hogeschool InHolland Haarlem.

ACIN - Knowledge Mile

Amsterdam Light Festival is in 2014 een meerjarige samenwerking aangegaan met gemeente Amsterdam en Amsterdam Creative Industries Network (ACIN) om kennis van innovatie op technologisch vlak te benutten. ACIN is het landelijke talent-, kennis- en businessnetwerk voor de creatieve industrie en ICT-sector waar bedrijven, onderzoekers en talenten op het kruispunt van creatieve industrie en digitale technologie aan elkaar verbonden worden. Gedurende drie edities worden door studenten van de Hogeschool van Amsterdam (Citizen Data Lab) en de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Breitner Academie) kunstwerken ontwikkeld die eerst op het festival te zien zijn en vervolgens  een permanente plaatsing krijgen op de Knowledge Mile. De Knowledge Mile is een ‘route’ die loopt van het Amstelplein tot de Nieuwmarkt en een verzameling is van kennisinstellingen, bedrijven, organisaties en bewoners die samenwerken om de slimste straat van Nederland te realiseren. Het resultaat van deze samenwerking is dit jaar te bewonderen in de vorm van het werk ‘Transclucent’. Te zien tijdens Illuminade, de wandelroute.


Foto: Citizens van Amsterdam Creative Industries Network

Universiteit Twente

Amsterdam Light Festival wil kunstenaars stimuleren nieuwe technologieën toe te passen. Op initiatief van de Twentse Ambassade is hoogleraar robotica Vanessa Evers gevraagd samen met studenten en kunstenaar Randy van Lingen een kunstwerk te ontwerpen. In het werk ‘From Twente with Love’ laten zij de wereld van de natuur en robotica samenkomen in de stad. Het afgelopen jaar was er ook op initiatief van de Twentse Ambassade een werk van de studenten van de Universiteit Twente en Hogeschool Saxion te zien: ‘Bucky Ball – Get Connected’; het symbool voor de Twentse nanotechnologie.


Foto: From Twente with Love van de Twentse Ambassade en de Universiteit Twente ©Janus van den Eijnden

TU Eindhoven

Het project OPENLIGHT was het creative lab van het TU/e Intelligent Light Institute, opgezet door Philips en de Technische Universiteit Eindhoven om jong talent het gebied van licht te laten ontdekken. Onder leiding van ontwerper Rombout Frieling maakte OPENLIGHT in 2012 Lumens en in 2013 Lichthijswerk

TU DELFT

Student Industrieel Ontwerpen Koen Fraijman heeft in 2015 samen met 12 andere studenten Street Light Evolution gemaakt voor Amsterdam Light Festival. Het kunstwerk toont de geschiedenis van de lantaarnpaal en bestaat uit zes modellen. Het oudste model stamt uit 1663 en is een replica van de Jan van der Heyden lantaarn, een gift uit de collectie van het Energetica Museum. De platte ‘tablet’ lantaarnpaal is met led-verlichting de modernste paal. Het werk heeft na het festival een plek gekregen op de TU Delft Campus.

Lighting Design Academy

Lighting Design Academy is een opleidingsinstituut voor lichtontwerp, ontwerpers, kunstenaars, architecten, technici en licht liefhebbers. De academie is internationaal actief en is een expertisecentrum voor lichtontwerp en -techniek. Met een gedeelde passie voor licht kan een samenwerking niet uitblijven! Dit jaar maakten ontwerpers van de Lighting Design Academy (LDA) het werk ‘Welcome to my hometown’, een optische illusie van licht.

Basisscholen

Amsterdam Light Festival vindt het belangrijk om ook kinderen op jonge leeftijd in aanraking te brengen  met kunst in de openbare ruimte en wetenschap. Door kinderen op verschillende manieren deel te laten nemen aan het festival wordt interesse en betrokkenheid gestimuleerd.

Kunstproject voor scholen

Stichting Schoolbuurtwerk heeft in samenwerking met Mocca, expertisecentrum cultuureducatie, voor Amsterdam Light Festival nadrukkelijk aandacht besteed aan educatie op basisscholen. Schoolbuurtwerk heeft als doel de relatie tussen scholen en buurten te versterken en staat voor levensecht leren. Voor het project rondom het Light Festival worden themalessen gegeven waarin leerlingen meer leren over het festival, de thema’s en de kunstwerken. In de vorm van verschillende kunstprojecten lieten de kinderen hun creativiteit los op de thema’s van de voorgaande edities van het festival.  Wie herinnert zich niet de bomen van het Kinder-Kunst-Recycle-Bos of de ‘Tafeltje dekje-tafels’ van de afgelopen twee jaar? Ook dit jaar zijn de leerlingen weer van de partij en laten ze hun licht op het thema Biomimicry schijnen.


Foto: Mini-Biomimicry van Stichting Schoolbuurtwerk ©Janus van den Eijden

Kinderjury

De leerlingen uit groep 7 en 8 van verschillende basisscholen kregen dit jaar voor het eerst de kans om zelf een werk te selecteren. Na inhoudelijke lessen en workshops van Stichting Schoolbuurtwerk over het thema en jureren, (waarbij kinderen leren waar een kunstwerk voor het festival aan moet voldoen), kwamen ze net als de vakjury bijeen en overlegden samen waarom een werk het wel of niet verdiende in de selectie opgenomen te worden. Het werk You lookin’ at me is dit jaar door de kinderjury gekozen, en kreeg 'De Kinderaward’ van de Kinderjury.


Foto: Kinderjury aan het werk ©Janus van den Eijden