Stichting Amsterdam Light Festival

Amsterdam Light Festival is een publiek-private samenwerking, waarbij gemeente, bedrijfsleven en de verschillende creatieve sectoren betrokken zijn. Het stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van het Amsterdamse bedrijfsleven en de culturele sector. 

Stichting Amsterdam Light Festival is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hier vind je de verslagen van de stichting en diens doelstellingen. 

Bestuur

Felix Guttmann (voorzitter)
Hans Bakker (penningmeester)
Caroline Receveur (secretaris)
Björn Stenvers  (lid)

Beschermheer
Burgemeester Eberhard van der Laan

Founding Curator
Rogier van der Heide

Directie
Lennart Booij (curator)
Frédérique Ter Brugge (zakelijk directeur)

KVK NUMMER: 52374858
RSIN: 850415962
FISCAAL NUMMER: 850415962