Uit de line-up: Marcus Neustetter

Een schaduwspel op de gevel van Het Scheepvaartmuseum klinkt wellicht simpel, maar niets is wat het lijkt in het werk van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar en activist Marcus Neustetter. Er is meer dan de eerste indruk doet vermoeden.

“Een moment waar ik vaak aan terugdenk is toen ik een installatie van Anthony McCall binnenliep, ondergedompeld in bewegende lichtvelden” antwoordt Neustetter op de vraag welk werk de grootste indruk op hem heeft gemaakt. “Net als een groot tempelachtig houtsnijwerk van de Zuid-Afrikaanse beeldhouwer Jackson Hlungwani me inspireerde om het magische en mysterieuze van het onbekende te verkennen.”

"Kunstenaars gebruiken lichtkunst steeds vaker in het uitbeelden van die sociale en politieke betekenis"

“Ik hou van het mysterie van het onbekende, maar ben ook nauw betrokken bij het sociaalmaatschappelijke,” vervolgt Neustetter. ”Ik probeer mijn positie te duiden in een context waar door machtsstrijd veel verhalen onverteld en stemmen ongehoord zijn gebleven.” Volgens Neustetter ligt de toekomst van lichtkunst dan ook in het vertellen van verhalen: “Licht en elektriciteit zijn ook symbolen van macht. Kunstenaars gebruiken lichtkunst steeds vaker in het uitbeelden van die sociale en politieke betekenis.

Dit heeft hem ertoe gebracht een serie kunstwerken te creëren, waar 'Shadow Scapes' onderdeel van uitmaakt. "Mijn zoektocht naar buitenlandse artefacten in bestaande depots en opslagruimten, heeft me naar aantal van ’s wereld grootste musea geleid. Het resultaat is een serie video's van schaduwlandschappen waaruit een licht en schaduw installatie is ontstaan, die de soms onduidelijke herkomst van museumschatten aan de kaak stelt."

'Shadow Scapes' wordt ondersteund door Het Scheepvaartmuseum

OVER EDITIE #7 DE KUNSTWERKEN