ANBI

Stichting Amsterdam Light Festival geniet een ANBI status. Maar wat houdt dit eigenlijk in? ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’. Een stichting met een ANBI status zet zich voor minimaal 90% in voor het algemeen nut. Concreet betekent dit dat doneren aan Amsterdam Light Festival verschillende fiscale voordelen kan hebben. Donateurs van het festival kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van giftenaftrek. 

MEER OVER STICHTING AMSTERDAM LIGHT FESTIVAL

Naam
Stichting Amsterdam Light Festival 

KvK
52374858

RSIN
850415962  

Contactgegevens
Stichting Amsterdam Light Festival
Rapenburgerstraat 123

Doelstelling (statuten)

1. Het bevorderen van cultuur en toerisme in Amsterdam onder meer door het organiseren van een jaarlijks terugkerend winterfestival.

2. De stichting zal haar doel trachten te bereiken door:
a. het organiseren van een jaarlijks terugkerend cultureel winterfestival, waarbij licht en water een belangrijke rol spelen;
b. het (doen) organiseren en coördineren van culturele, maatschappelijke en culinaire activiteiten in de binnenstad gedurende de festivalperiode;
c. het informeren en enthousiasmeren van publiek en gemeente over het voorgenomen evenement via alle mogelijke communicatiemiddelen;
d. het uitvoeren van andere activiteiten in het belang van de stad Amsterdam in de breedste zin van het woord. 

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

4. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij zijn echter bevoegd de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten bij de stichting in rekening te brengen.

Activiteit 

Het bevorderen van cultuur en toerisme in Amsterdam onder meer door het organiseren van een jaarlijks terugkerend cultureel winterfestival.