Duurzaamheid

Bij Amsterdam Light Festival zijn we sinds onze oprichting in 2012 bezig met duurzaamheid. Op deze pagina vind je alle maatregelen die we tot nu toe hebben genomen en onze ambities voor een nog groenere toekomst. 

GEÏMPLEMENTEERD

In de afgelopen jaren hebben we ons festival op verschillende fronten verduurzaamd:

1. Energieverbruik

 • We meten het energieverbruik van al onze kunstwerken.
 • We streven naar een minimaal gebruik, m.b.v. timers en motion sensors.
 • De energie die we inzetten is 100% groen.
 • De punten voor energietoevoer van onze kunstwerken worden na het festival beschikbaar gesteld voor de buurt.
 • We gebruiken uitsluitend LED licht in onze kunstwerken.
 • We hebben het gebruik van dieselaggregaten afgezworen.

2. Transport

 • Waar mogelijk gaat transport per fiets en elektrische sloep.
 • De op- en afbouw van kunstwerken gaat waar mogelijk per water middels elektrische sloepen.
 • We moedigen bezoekers aan om met het openbaar vervoer, per fiets of te voet te komen.

3. Materialen & Afval

 • We selecteren materialen op basis van circulariteit.
 • We hergebruiken materialen van onze kunstwerken.
 • Het overgrote deel van onze kunstwerken wordt herplaatst (meer informatie).
 • We scheiden plastic, papier en metaal voor recycling.
 • Sinds 2021 ligt de focus op een digitale wandelbeleving i.p.v. geprinte brochures.

4. Belofte
In 2022 hebben wij het Light Festival Sustainability Manifesto ondertekend. Dit manifest houdt in dat wij ons als festival commiteren aan het verduurzamen van onze werkzaamheden en dit actief promoten binnen ons netwerk. Een tiental grote lichtfesitvals heeft het manifest ondertekend, om een collectieve strategie op te zetten en uit te voeren.

De opbouw van het kunstwerk 1.26 Amsterdam op de Amstel. We zien 2 technici vanaf een elektrische boot op het water het werk prepareren.

AMBITIES

1. Energieverbruik

 • Het consistenter meten van het totale energieverbruik en energieverbruik per (soort) kunstwerk.
 • Beter oderzoek doen naar de bron van het elektriciteitsnet.
 • Nog meer sturen op het maken van energie-efficiënte kunstwerken.

2. Transport

 • De bezoekerscommunicatie verbreden (via social media, drukwerk, etc.).
 • Plan maken voor duurzaam vervoer van (internationale) kunstenaars.
 • Duurzame(re) transportpartners aanhaken.
 • Duurzaamheid van huidige partners inventariseren en in gesprek gaan.

3. Materialen & Afval

 • Het meten van onze bovengenoemde efforts.
 • O.b.v. de verzamelde data een gedetailleerder plan maken. 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

We zijn trots om te kunnen melden dat we ons aansluiten bij de volgende Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties:

 • SDG nr. 7: Betaalbare en Duurzame Energie
 • SDG nr. 12: Verantwoorde Consumptie en Productie
 • SDG nr. 17: Partnerschap om Doelstellingen te Bereiken

Energy - United Nations Sustainable DevelopmentSDG 12: Responsible Consumption and Production - KIT Royal Tropical InstituteSDG 17: Partnerships for the Goals - KIT Royal Tropical Institute

Onderzoek VU

In de lente van 2022 zijn 10 talentvolle masterstudenten van de VU Amsterdam aan de slag gegaan met een onderzoek naar duurzaamheid in lichtkunstfestivals. Tijdens deze Boardroom Business Case hebben ze data verzameld van de meest vooraanstaande lichtkunstfestivals, om zo een beter inzicht te krijgen van het huidige duurzaamheidbeleid binnen onze sector. Alleen samen kunnen we werken aan een groenere toekomst en op een verantwoorde manier blijven genieten van lichtkunst!