EDUCATIE

Sinds de eerste editie van Amsterdam Light Festival in 2012 zetten we ons actief in om de nieuwe generatie enthousiast te maken over (licht)kunst en een podium te bieden aan nieuw talent. Zo doen er jaarlijks 850 leerlingen uit het basisonderwijs mee aan ons educatie-programma, organiseren we workshops bij de Oba Maakplaatsen, varen we speciale kindervaarten en werken we samen met het hoger onderwijs om een nieuwe generatie kunstenaars een podium te geven. 

WORKSHOPS

Lichtkunst voor basisschoolleerlingen

In samenwerking met Juf op Straat leren kinderen uit het basisonderwijs in verschillende workshops meer over licht als kunstvorm, creativiteit en techniek, waarna zij - onder leiding van een (inter)nationale kunstenaar - een bijdrage mogen leveren aan een kunstwerk voor de aankomende tentoonstelling. Tijdens het festival beleven de leerlingen, samen met hun ouder(s), de première van hun eigen lichtkunstwerk.

EDUCATIEPROJECT EDITIE #9 EDITIE #8

Student maakt een lichtkunstwerk

Springplank voor talent

Ieder jaar is er een speciale plek in de tentoonstelling voor jong en opkomend talent. In samenwerking met de Breitner Academie worden studenten geselecteerd die in co-creatie met het festival een lichtkunstwerk maken.

OVER HET PROJECT