DE STICHTING

Amsterdam Light Festival is een stichting. Het festival is een particulier initiatief in samenwerking met gemeente, culturele organisaties en tal van bedrijven. Hieronder vind je alle gegevens over de stichting en lees je hoe wij wellicht iets voor elkaar kunnen betekenen.

Directie en bestuur

Het festival is een stichting, wat betekent dat wij een bestuur en directie hebben, welke zonder winstoogmerk handelen. Het management van het festival ligt in handen van directeur Frédérique ter Brugge, die samen met Lead Curator Jin Choi en Lead Storyteller Niels Carels het Artistiek Management Team (AMT) vormt. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende (culturele) bedrijven in Amsterdam.

Frédérique ter Brugge (directeur)
Felix Guttmann (voorzitter & co-initiator)
Hans Bakker (penningmeester)
Annemarie den Dekker (bestuurslid)
Dick de Graaff (bestuurslid)
Paul Jongen (juridisch adviseur)

ANBI

Als stichting genieten we een culturele ANBI status. ANBI staat voor ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Een stichting met een ANBI status zet zich voor minimaal 90% in voor het algemeen nut. Concreet betekent dit dat de stichting geen winstoogmerk heeft en dat er fiscale voordelen zijn voor donateurs. Zo kunnen donateurs onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van een giftenaftrek. Neem contact met ons op via info@amsterdamlightfestival.com, dan kijken we samen naar de verschillende mogelijkheden. Benieuwd op welke manieren je ons festival nog meer kunt steunen? Klik dan op onderstaande button.

STEUN ONS ANBI FORMULIER

Statutaire informatie

Activiteit

Het bevorderen van cultuur in Amsterdam, onder meer door het organiseren van een jaarlijks terugkerend cultureel winterfestival.

Doelstelling

1. Het bevorderen van cultuur en toerisme in Amsterdam onder meer door het organiseren van een jaarlijks terugkerend winterfestival.

2. De stichting zal haar doel trachten te bereiken door:
    a. het organiseren van een jaarlijks terugkerend cultureel winterfestival, waarbij licht en water een belangrijke rol spelen;
    b. het (doen) organiseren en coördineren van culturele, maatschappelijke en culinaire activiteiten in de binnenstad gedurende de festivalperiode;
    c. het informeren en enthousiasmeren van publiek en gemeente over het voorgenomen evenement via alle mogelijke communicatiemiddelen;
    d. het uitvoeren van andere activiteiten in het belang van de stad Amsterdam in de breedste zin van het woord. 

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

4. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij zijn echter bevoegd de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten bij de stichting in rekening te brengen.

Gegevens

Naam
Stichting Amsterdam Light Festival
KvK
52374858
RSIN
850415962
Contactgegevens
Stichting Amsterdam Light Festival
Weesperplein 4A
1018 XA Amsterdam

Jaarrekeningen

2013 - 2014 DOWNLOAD
2014 - 2015 DOWNLOAD
2015 - 2016 DOWNLOAD
2016 - 2017 DOWNLOAD
2017 - 2018 DOWNLOAD
2018 - 2019 DOWNLOAD
2019 - 2020 DOWNLOAD
2020 - 2021 DOWNLOAD
2021 - 2022 DOWNLOAD
2022 - 2023 DOWNLOAD