DE STICHTING

Amsterdam Light Festival is een stichting met een directie en bestuur. Het evenement is een particulier initiatief in samenwerking met de gemeente, de culturele sector en tal van bedrijven. Het stichtingsbestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de culturele sector en bedrijven in Amsterdam.

OVER ONS

Missie

Stichting Amsterdam Light Festival wil als festival, platform en internationale samenwerkingspartner mensen wereldwijd het hele jaar rond enthousiasmeren, beroeren, inspireren en activeren met kwalitatief hoogwaardige lichtkunst.

Visie

In de huidige tijd van omvangrijke en complexe transities staat ons ‘menszijn’ onder druk. De noodzakelijke veranderingen zijn ingrijpend en zorgen voor gevoelens van onthechting en onzekerheid. Wij geloven dat we met thematische lichtkunst in de openbare ruimte, facetten van de uitdagingen van de moderne mens op zodanige wijze kunnen belichten, dat dit hen tot troost is. Met deze laagdrempelige cultuurvorm -die zowel gratis toegankelijk is als onmisbaar, op centrale plekken- bereiken wij een zeer divers publiek, dat niet gemakkelijk toegang vindt tot de traditionele musea en podia. Juist in het jaargetij dat zij het meest behoefte heeft aan steun om het donker te verdrijven, bieden wij handvatten om in actie te komen. De zoekende mens vindt een anker door het festival samen te maken, samen te vertellen en samen te beleven. Zo levert Amsterdam Light Festival een bijdrage aan een menselijkere samenleving.

Schijn mee

Zonder de hulp van onze enthousiaste partners, sponsoren, fondsen en vrijwilligers zou Amsterdam Light Festival niet kunnen bestaan. We creeeren het festival samen met een gedeelde passie voor lichtkunst. 

SCHIJN MEE

Jaarrekeningen

2013 - 2014  DOWNLOAD
2014 - 2015 DOWNLOAD
2015 - 2016 DOWNLOAD
2016 - 2017 DOWNLOAD
2017 - 2018 DOWNLOAD
2018 - 2019 DOWNLOAD