DE STICHTING

Amsterdam Light Festival is een stichting, wat betekent dat wij een bestuur en directie hebben welke zonder winstoogmerk handelen. Het festival is een particulier initiatief in samenwerking met de gemeente, de culturele sector en tal van bedrijven.

Missie

Amsterdam Light Festival wil de universele kracht van licht in de openbare ruimte gebruiken om mensen te verbinden en te verrijken.

Visie

Door te kiezen voor een toegankelijke cultuurvorm - de beleving van lichtkunst in de openbare ruimte - geloven wij dat we een positieve bijdrage kunnen leveren aan facetten van de eigentijdse uitdagingen van bewoners en bezoekers van de stad. Juist in het jaargetijde dat men het meest behoefte heeft aan steun om het donker te verdrijven, bieden wij mogelijkheden tot reflectie en nieuwe inzichten.

Doelstelling (statuten)

1. Het bevorderen van cultuur en toerisme in Amsterdam onder meer door het organiseren van een jaarlijks terugkerend winterfestival.

2. De stichting zal haar doel trachten te bereiken door:
a. het organiseren van een jaarlijks terugkerend cultureel winterfestival, waarbij licht en water een belangrijke rol spelen;
b. het (doen) organiseren en coördineren van culturele, maatschappelijke en culinaire activiteiten in de binnenstad gedurende de festivalperiode;
c. het informeren en enthousiasmeren van publiek en gemeente over het voorgenomen evenement via alle mogelijke communicatiemiddelen;
d. het uitvoeren van andere activiteiten in het belang van de stad Amsterdam in de breedste zin van het woord. 

3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

4. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij zijn echter bevoegd de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte onkosten bij de stichting in rekening te brengen.

Een gedeelde passie

Zonder de hulp van enthousiaste partners, sponsoren, fondsen en vrijwilligers zou Amsterdam Light Festival niet kunnen bestaan. We creëren het festival samen, met een gedeelde passie voor lichtkunst. Daarnaast kunnen, gezien onze ANBI status, donateurs fiscale voordelen genieten. 

STEUN ONS ANBI