Educatieproject #10

Het educatieproject van Amsterdam Light Festival Editie #10 focust zicht op het onderwerp kinderarmoede. Middels het sprookje en het gelijknamige kunstwerk 'Het meisje met de zwavelstokjes' vragen we aandacht voor dit belangrijke maatschappelijke probleem.

Het educatieproject

Amsterdam Light Festival viert dit jaar haar tienjarig jubileum en staat in het teken van vieren en meedoen. Al sinds het prille begin van het festival vinden we het belangrijk om basisschoolleerlingen uit de hele stad te betrekken bij een groot cultureel festival in de eigen stad. De afgelopen jaren hebben duizenden kinderen uit heel Amsterdam met veel enthousiasme een bijdrage aan de kunstroute geleverd. De leerlingen krijgen 3 workshops en bezoeken met de klas en ouders het festival tijdens een rondvaart.

Het Meisje met de Zwavelstokjes

Het educatieproject van dit jubileumjaar 'Het Meisje met de Zwavelstokjes' zet de kinderarmoede in Amsterdam centraal. Het project begon met de vraag "hoe kan het dat in een van de rijkste landen ter wereld nog zoveel kinderen in armoede opgroeien?" In Amsterdam is dat ongeveer 22%(!). Kinderarmoede is een complex probleem, maar het begint bij een maatschappelijk besef en een breed gedragen wil om er iets aan te doen. De deelnemende kinderen co-creëren samen met kunstenaar Aldo Brinkhoff een kunstinstallatie in de route van het festival, welke het publiek zal aanzetten tot nadenken over dit prangende thema.

Het ritueel

Het project begint met een luciferdoosje, met daarin vijf lucifers en het gemoderniseerde sprookje van Hans Christiaan Andersen. De kunstenaars lezen het sprookje samen met de kinderen; als het meisje in het verhaal een zwavelstokje aansteekt en een visioen heeft, branden ze samen een lucifer. De laatste lucifer blazen ze niet uit, maar daarmee steken ze een kaars aan en uiteindelijk gaat men in gesprek.

In samenwerking met de kunstenaars geven de kinderen vorm aan ‘het meisje’. De kinderen maken stickers met mogelijke oplossingen voor het vraagstuk kinderarmoede of een pamflet om er aandacht voor te vragen. Deze worden verwerkt in een gezamenlijk kunstwerk dat het publiek van het festival aanzet tot nadenken en actie.

Bekijk voor meer informatie het projectplan en doe mee!

PROJECTPLAN