Amsterdam Light Festival verraste bewoners met lichtkunst in eigen buurt

Met kunstwerken verspreid over de stad en inhoudelijke verdieping door online storytelling. Inmiddels staan de lichten uit.

7 kunstwerken in 4 stadsdelen
De nieuwe vorm van het festival kwam als antwoord op het moeten stopzetten van de vaarbeleving en de Light Walk; de nieuw ontwikkelde wandelbeleving. Omwonenden en voorbijgangers in de stadsdelen Noord, Nieuw-West, Centrum en Zuid hebben afgelopen maanden van de lichtkunst kunnen genieten. Deze - vanuit het thema When Nature Calls - nieuw ontwikkelde lichtkunstwerken vormden de basis voor eigen verhaallijnen als water, lucht en natuur. 

De boodschap van HEART/EARTH (door de Britse Tom Biddulph en Barbara Ryan) om te luisteren naar onszelf en naar de aarde werd versterkt door woordkunstenaar Roziena Salihu. Een gedachte die goed aansluit op de duurzaamheidsvisie van de Universiteit van Amsterdam, waar het werk is geplaatst. De lichtprojectie Omaggio A (door iGuzzini, i.s.m. Amsterdam Light Festival en illustraties van Rachel Kondrup) bracht een ode aan drie belangrijke vrouwelijke natuurwetenschappers en werd - heel toepasselijk - geprojecteerd op de gevel van Amsterdam UMC, locatie VUmc. Met Guichelheil en Duizendschoon (door Nederlands kunstenaarscollectief Blauwe Uur) is op  beeldende wijze de aandacht gericht op de biodiversiteit in de provincie Noord-Holland en het werk Labyrinth (door de Amerikaanse Katie Urban) visualiseerde de meetresultaten van het uitgebreide onderzoek dat de GGD en de Gemeente Amsterdam doen naar de luchtkwaliteit in de stad.

De organisatie vindt de ontwikkeling van creativiteit en verbeelding van jongere generaties heel belangrijk. Daarom zijn er drie educatieprojecten ontwikkeld voor primair, voortgezet en HBO-onderwijs. Zo hebben 650 basisschoolleerlingen meegedaan aan een grootschalig onderzoek naar de waterkwaliteit in Amsterdam, in samenwerking met Wetenschapsknooppunt Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, ARTIS Micropia en Juf op Straat. Dit alles resulteerde in The Water We Breathe (door Stichting Nieuwe Helden). Verder hebben drie technasia deelgenomen aan het pilotproject Light Lab Technasium, waarin leerlingen lichtkunstprotoypes op schaal hebben gemaakt. Met The Biggest, Smallest Heroes (van Breitner Academie studenten Ilse Kok, Kawita ten Kate en Renée Westland) zijn we bewust geworden van het feit dat niet alle virussen slecht zijn - een actuele boodschap, verteld door opkomend artistiek talent.

Online storytelling
Niet alleen de aanwezigheid in de stad, maar ook het contact met het publiek kende een nieuwe vorm. Lucas De Man, theatermaker en verantwoordelijk voor de creative direction van Editie #9, gaf invulling aan het thema en storytelling. Iedere week werd er een nieuw verhaal verteld, via de website en social media, op toegankelijke wijze met video’s, interviews en kijkjes achter de schermen. De kunstenaars en concepten, wetenschappelijke onderzoeksresultaten, actuele kwesties en artistieke achtergronden benadrukten de urgentie van het thema When Nature Calls. 

Voorbereidingen voor lustrumeditie #10 gestart
De winter van 2021-2022 in het teken staan van het vieren van de tiende editie van Amsterdam Light Festival. In de afgelopen negen edities zijn meer dan 200 kunstwerken speciaal voor het festival gecreëerd en Editie #10 zal daarom de mooiste werken uit eigen collectie tentoonstellen. De voorbereidingen voor de feesteditie zijn in volle gang!