Between the Lines

Har Hollands

Ruimtelijke patronen van zachtgeel licht schijnen je toe vanaf de giek (de arm) van een industriële kraan op het Entrepotdok, in wisselende patronen. Een lichtrood licht gloeit op in de bestuurdersruimte. Wat is daar aan de hand? Wat hebben die lijnen van licht te betekenen? 

Met zijn dynamische kunstwerk Between de lines ontregelt Har Hollands je natuurlijke blik en zet hij je aan tot een andere manier van kijken. Har Hollands is lichtarchitect – dat wil zeggen: zijn bouwmateriaal is licht. Zijn lichtontwerpen sieren niet alleen bruggen en zendmasten, maar ook winkelcentra, piramides en tempels. Met zijn ontwerpen zet hij licht niet alleen in als oriëntatiemiddel, maar hij wil zijn publiek er ook mee raken. Met zijn creatieve ontwerpen stimuleert hij fantasie en zorgt hij ervoor dat plekken die voorheen kaal en donker waren weer tot de verbeelding spreken.

Voor deze editie van Amsterdam Light Festival transformeerde hij de monumentale kraan op het Entrepotdok, die dateert uit 1951. De kraan werd toen ingezet bij het laden en lossen van schepen. Handelswaar werd ermee van de schepen getild, zodat het vervolgens naar de pakhuizen aan de kades getransporteerd kon worden. De kraan was tot in de jaren ’70 in gebruik, en vormt zo een monument dat doet denken aan de bedrijvigheid die vroeger plaatsvond in het gebied. Op de arm van de kraan programmeerde Hollands een groot aantal lichtconfiguraties. Herkenbare patronen, die steeds op een andere manier worden getoond op de giek van deze industriële kraan. Hollands: "De installatie laat zien dat je met slechts 84 lijnen van licht talrijke combinaties maken." Door het afwisselende lichtspel wordt de bekende structuur van de robuuste constructie van de arm compleet ontregeld.

"Licht is magisch gereedschap voor de donkere uren"

De lichtarchitect laat zien dat licht een geheel nieuwe sfeer kan geven aan een bijzondere stedelijke constructie als deze kraan. Dat licht zo dus niet alleen een praktische behoefte dient, maar ook kan resulteren in een fascinerende nachtelijke ervaring, bewijst hij met Between the Lines.

OVER EDITIE #8 ONZE WERKWIJZE

weiwei

Har Hollands

Har Hollands (NL, 1956) studeerde Architectuur en Stedenbouw aan de Technische Universiteit Eindhoven. Na zijn afstuderen werkte Hollands veertien jaar als lichtontwerper voor Philips Lighting. In 1998 richtte hij zijn eigen bureau voor ‘lichtarchitectuur’ op: Har Hollands Lichtarchitect. Met zijn lichtontwerpen voor onder meer historische gebouwen, industrieel erfgoed, civieltechnische werken en openbare ruimtes wil Hollands plekken, gebouwen of objecten niet alleen veiliger maken, maar ze ook een extra, bijzondere betekenis geven. Verder maakt hij autonome lichtinstallaties, en was hij tussen 2010 en 2015 curator bij lichtfestival GLOW in Eindhoven.