Educatieproject Editie #11

Project Editie #11 2022-2023

Amsterdam Light festival speelt zich sinds de beginjaren af op en tegen het decor van de historische binnenstad. Water, bruggen en kades zijn onmisbaar voor de lichtkunstwerken. De reflecties van het licht in het water geven de werken iets magisch en de historische binnenstad maakt de beleving van de kunstwerken nog specialer. Hoewel onze stad bruist en bloeit als nooit tevoren, speelt zich onder het oppervlakte en buiten ons blikveld een groeiend probleem af. Bruggen verliezen hun stevigheid en kademuren vertonen scheuren of storten zelfs in. Komend jaar zetten we daarom ‘de brug’ en het behoud van onze stad in de spotlight en gaan we een speciale samenwerking aan met het gemeentelijke programma van Bruggen en Kademuren.

Brug van 1000 dromen

Samen met 1000 kinderen afkomstig uit alle stadsdelen bouwt de kunstenaar van Editie #11 - Studio Toer - een nieuwe brug: een brug van licht. Door een nieuwe brug toe te voegen wordt duidelijk wat een brug doet. Een brug is wonderlijk. Want door paden toe te voegen waar ze niet waren, ontstaan er nieuwe mogelijkheden.

De brug is opgebouwd uit 1000 bamboestokken, die oplichten als we er neonlicht op schijnen. Iedere leerling beschildert een eigen bamboestok, waarmee ieder zijn/haar dromen, ideeën, fantasieën deelt met de bezoekers van het festival. Wat oplicht zijn de markeringen en tekeningen die door de kinderen zijn gemaakt. Samen vormen ze een brug van licht.

Opzet van het lesprogramma

WORKSHOP 1
Duur: 90 minuten
Tijd: oktober/november
Wie: bruggenbouwers en docent cultuureducatie festival

Korte introductie over Amsterdam Light Festival. We maken de koppeling tussen het festival en het belang van bruggen en kades voor de stad Amsterdam. Hoe is Amsterdam - die mooie stad op palen - eigenlijk ontstaan? De leerlingen leren op een visuele en interactieve manier over bruggen. Wat voor soort bruggen zijn er? Hoe werken bruggen? De leerlingen bouwen een brug in de klas en worden daarbij geholpen door een bruggenbouwer. De bruggenbouwer vertelt over zijn/haar werk en laat zien wat hij/zij precies doet.

WORKSHOP 2
Duur: 90 minuten
Tijd: oktober/november
Wie: Studio Toer en docent cultuureducatie festival

Deze les bestaat uit drie onderdelen:

 • Bruggen: Er gaat een nieuwe brug komen. Maar waar? En wat is een brug? Een brug maakt het mogelijk ergens te komen, een doel te bereiken, land te verkennen, waar je anders niet komen kunt. Met de kinderen nadenken over waar je heen zou willen.
 • Licht: Het wordt een brug van licht. Licht is wonderlijk.We laten de leerlingen ontdekken dat licht van golflengte kan veranderen zodra het een oppervlak raakt. Het is een schitterende ervaring om, als uit het niets, het totale gedaante van een brug licht te laten stralen.
 • Bijdrage kunstwerk: Ieder kind krijgt een bamboe stok. Dit is het canvas waarop gewerkt wordt. Met verf/tape wordt de staf, beschilderd. In het donker met speciaal licht bekijken we het resultaat.

WORKSHOP 3
Duur: 60 minuten
Tijd: november/december
Wie: Juf op Straat – Jorie Wieriks

De leerlingen krijgen een les over het festival, het ontstaan, het thema en over lichtkunst, aan de hand van voorbeelden, kunstwerken en filmpjes. Ook maken de kinderen een mindmap en bereiden we ze voor op het gidsen op de boot.

WORKSHOP 4
Duur: 75-90 minuten
Tijd:december/januari
Wie: Rederijen en o.a. Juf op Straat

Iedere klas komt met leerkracht en 1 ouder van elk kind naar het festival om een rondvaart of wandeling langs de werken te maken en hun eigen kunstwerk te zien. De kinderen gidsen zelf tijdens de vaart/wandeling en vertellen over het project, hun eigen bijdrage en de andere kunstwerken van deze editie. Tijdens de vaart of wandeling kunnen de kinderen de kunstwerken tekenen, de route volgen op de kaart of gewoon luisteren en kijken.

Doelgroep & educatiedoelen

Het programma is geschikt voor de bovenbouwklassen groep 6/7/8 van het primair onderwijs.

De algemene doelen van het educatieproject zijn:

 • Burgerschap. Betrokkenheid bij een culturele activiteit in de eigen stad vergroten. Kinderen maken iets dat vele anderen zien en waarderen. Ze dragen iets bij aan de stad. Ze agenderen een actueel, maatschappelijk (urgent) thema.
 • Levensechte ontmoetingen in en buiten de school
 • Ontdekken en ontwikkelen van de eigen talenten aan de hand van de verschillende aangeboden activiteiten en het kunstwerk dat gemaakt wordt.
 • Nieuwe ervaring en kennismaking met licht en lichtkunst als aparte kunstdiscipline.
 • Erfgoed: Leerlingen leren over de stad, het ontstaan, over de bruggen en kademuren
 • Wetenschap & techniek: leerlingen leren over techniek van bruggen en hoe licht werkt
 • Presentatie skills ontwikkelen: kinderen gidsen zelf tijdens de route
 • Ouderparticipatie: betrekken van ouders tijdens de vaartocht
 • Leren reflecteren op kunstwerken uit de tentoonstelling
 • Identiteit en saamhorigheid
 • Creatieve en technische (21st century skills) vaardigheden opdoen zoals conceptueel denken, reflecteren en samenwerken,

Meer specifieke doelen:

 • Met kunst creëren we bewustzijn over het behoud van ons erfgoed en onze stad Amsterdam.
 • Project sluit aan bij PO kerndoelen: 1,2,3 en 54,55,56.
 • Project kan aansluiten bij methodiek BLINK/ Wetenschap & techniek

Kosten & inschrijven

De kosten bedragen €850,- voor de eerste klas en €750,- voor de tweede klas. Voor dit project kunnen o.a. VLOA en Vouchergeld worden ingezet. Inschrijven kan via de onderstaande knop. Graag horen we om hoeveel klassen en leerlingen het gaat.

DOE MEE!

Contact

Else-Marie Rombouts
T: 06 47 90 21 59
M: educatie@amsterdamlightfestival.com