Kinderkunstwerk

In ons schoolprogramma voor het basisonderwijs maken leerlingen op een speelse manier kennis met (licht)kunst. In verschillende workshops werken zij samen met een kunstenaar aan een lichtkunstwerk dat te zien is in de route van deze editie. Het project wordt afgerond met een bezoek aan het festival waarbij leerlingen, samen met hun ouder(s), het festival beleven en de kinderen gidsend de verhalen achter de kunstwerken vertellen.

DEELNEMEN Geef je nu alvast op voor editie #9

Thema - When Nature Calls 

Dit jaar is het thema van de tentoonstelling When Nature Calls. Er waren altijd al krachten die de aarde en haar klimaat beïnvloeden, maar nooit eerder was de invloed van de mens zo groot. De negatieve effecten zoals ontbossing, klimaatverandering en vervuiling kent iedereen. Maar hoe broos de natuur ook is, ze draagt ook oplossingen aan om onze fouten te herstellen.

Wist je dat de helft van alle zuurstof op aarde uit het water komt? In dit kunstproject voor basisschoolkinderen van de bovenbouw onderzoeken we hoe dat zit. Het kinderkunstwerk The Water We Breathe vertelt het verhaal over de onzichtbare maar tevens onmisbare rol die micro-organismen spelen in de zuurstofproductie.In vrijwel al het water op de wereld leven micro-organismen die zuurstof maken als er LICHT op schijnt. Dat geldt ook voor het Amsterdamse water. Dit verhaal willen we samen met Amsterdamse basisschoolkinderen vertellen aan een groot publiek tijdens het festival!

Initiator en bedenker van The Water We Breathe is Stichting Nieuwe Helden. Ieder project van de Nieuwe Helden begint met het doen van onderzoek, dat uiteindelijk wordt gedeeld in verhalen. Door belangrijke verhalen rondom een bepaald thema op een creatieve manier te vertellen, wordt de verbeeldingskracht van mensen aangesproken en gaat een verhaal leven.

Ook dit project begint met onderzoek: samen met de kinderen wordt op een creatieve manier onderzoek gedaan naar het Amsterdamse water. De resultaten van het onderzoek, waaronder flesjes met ‘getest’ en gekleurd water, worden uiteindelijk samengevoegd in een beeld dat de formule ‘H2O + Light = O2’ verbeeldt. Eigenlijk zou iedereen moeten weten dat zuurstof ook uit het water komt. Want dan gaan we er misschien met meer zorg mee om.

Burgeronderzoek - Onderzoeken, Analyseren, verwonderen

In drie workshops leren de kinderen over het festival en over de micro organismen in het water. De kinderen gaan op een creatieve manier onderzoek doen naar het Amsterdamse water. Ze meten het zuurstofgehalte, bekijken de micro-organismen en onderzoeken hoeveel zuurstof het water afgeeft aan de lucht als je er LICHT op schijnt. 

Wij werken samen met de Universiteit van Amsterdam/Wetenschapsknooppunt, ARTIS, Micropia en Juf op Straat

Programma

Het totale programma bestaat uit drie workshops (oktober/ november / december) en een bezoek aan het festival.

3 workshops op school (60-90min)

workshop 1 - lichtkunst, thema en introductie van de kunstenaars
workshop 2 - burgeronderzoek o.l.v studenten van de UvA
workshop 3 - bezoek aan Micropia 

1 bezoek aan het festival (75min)
bezoek aan het festival met de klas en 1 ouder per kind

Leeftijd & kosten

Het programma is geschikt voor groep 6, 7 en 8. Deelname aan dit project past bij de kerndoelen “Oriëntatie op jezelf en de wereld” (kerndoelen 39,40, 41, 42, 44, 45) en “Kunstzinnige Oriëntatie” (kerndoelen 54, 55, 56) , en past bovendien bij jouw project of leerlijn (bijvoorbeeld Blink methode) gericht op: 21st century skills, talentontwikkeling, levensechte ontmoetingen en burgerschapsvorming. Ook is er aandacht voor Ouderparticipatie. Dit project voldoet aan de voorwaarden van VloA. De kosten zijn 850 euro per klas. Voor een tweede klas wordt 750 euro gerekend. Financiering met Voucher geld is mogelijk.

Dit project is mogelijk gemaakt door Amsterdam Light Festival / Juf op Straat / Stichting Nieuwe Helden/ Universiteit van Amsterdam/ Artis-Micropia.