Vaarregels

Ga je zelf de route varen, roeien of suppen? Op de Amsterdamse grachten zijn vaarregels van toepassing. Naast de algemene vaarregels gelden er tijdens Amsterdam Light Festival aangepaste vaarregels die je hieronder leest. Zorg dat je goed voorbereid op pad gaat zodat jijzelf en anderen veilig en wel kunnen genieten van onze tentoonstelling.

Algemene vaarregels

Op het water goed verlicht!

Op het water gelden regels waar iedere sloep, boot, roeier en supper zich aan dient te houden. Hierbij is het verplicht om goed verlicht te zijn. Gebruik daarvoor een lamp die boven 1.5 meter zichtbaar is, zo kunnen ook hoge (rondvaart)boten je zien. Zorg er dus voor dat je goed verlicht bent, voor je eigen veiligheid. Als iedereen zich aan de afspraken houdt, kunnen we samen onveilige situaties vermijden.

Route

De route van editie #8 loopt door het oosterlijk deel van het centrum van Amsterdam. Zoals je op deze kaart ziet varen we tegen de klok in. De duur van de route is 60-75 minuten. De route start bij het Oosterdok en loopt van daar van de Oude Schans naar de Amstel. Bij de Amstelsluizen wordt er gekeerd en wordt de route vervolgd via de Nieuwe Keizersgracht, de Plantage Muidergracht, het Entrepotdok en van de Nieuwe Herengracht naar Het Scheepvaartmuseum. Vanaf Het Scheepvaartmuseum eindigt de route weer op het Oosterdok. Let dus goed op en vaar niet tegen de route in! 

Vaarregels:


1. Op de route geldt éénrichtingsverkeer, pas dus goed op dat je niet tegen de stroming in gaat.
2. Magere Brug: Alleen de boten die niet onder de 2 lagere doorgangen van de Magere Brug heen passen nemen de middelste doorgang. Dit betreft alleen de grotere en hogere boten.
3. Magere Brug: Voorrangsregels betreffende tegenliggers: handelen volgens goed “zeemanschap” be a gentleman
4. Bij de Amstelsluis wordt de RECHTER kolk genomen en wordt er pas in het midden van het rak ter hoogte van Garage Amsterdammertje gekeerd. Houd rekening met je snelheid, gebruik GEEN boegschroef in verband met de gehorigheid voor bewoners. (NIET de middelste kolk nemen!)
5. Amstelsluis: Terug eveneens de RECHTER kolk nemen in verband met het kunstwerk (middelste kolken staat geen kunstwerk) (Feel Like the Kardashians)
6. Bocht Amstel: Nieuwe Keizersgracht: Grote boten kunnen moeite hebben met het nemen van de bocht naar de Nieuwe Keizersgracht en moeten soms 2 x steken. Dit kan vertraging veroorzaken. Houd rekening met de snelheid in de sluis.
7. In het tweede rak bij de Nieuwe Keizersgracht naar het Overloopplantsoen (Hortus) zijn boeien lijnen aangebracht ter bescherming van de woonboten. Houd rekening met de snelheid.
8. T-Splitsing Plantage Muidergracht - Nieuwe Prinsengracht: Let op bij toepassing overcrowdings scenario (zie hieronder).
9. Leveranciers Brug ARTIS, ALLEEN de LINKER doorvaart gebruiken in verband met het uitzwaaien van de achterkant van grote boten bij het maken van de bocht. De rechter doorvaart wordt geblokkeerd.
10. Einde Entrepotdok is een dode hoek let op voor tegenliggers of maak gebruik van marifoon om de bocht te nemen.

Overcrowding scenario op de vaarroute

Bij grote drukte en file varen wordt de route opgesplitst, boten die langer zijn dan 14 meter varen een andere route dan de boten die juist kleiner zijn dan 14 meter. Dit overcrowdings scenario wordt aangegeven via de BLAUWE Nautische lampen bij de Blauwbrug & de Amstelsluis. De meeste drukte verwachten wij in het weekend en in de kerstvakantie. De alternatieve route die dan gevaren wordt vind je op onderstaande plattegrond. Boten die langer zijn dan 14 meter varen de groene route en kleinere boter de gele. Deze alternatieve route mag alleen gevaren worden als middels de blauwe lampen het overcrowding scenario in werking wordt gesteld.

Boten langer dan 14m: VOOR de Magere Brug naar links de Nieuwe Keizersgracht in.
Boten kleiner dan 14m: Doorvaren naar de buitenste kolk van de Amstelsluis, maken hun keerpunt na de sluis en varen door de buitenste kolk weer terug. Kleine boten gaan vevolgens direct rechts af de Nieuwe Prinsengracht in.

Halverwege de Plantage Muidergracht komen de twee boten stromen weer samen en moet er geritst worden. 


GEEL: Boten kleiner dan 14 meter
GROEN: Boten groter dan 14 meter
BLAUW: Punten waar blauwe nautische lampen schijnen