Privacy & Cookies

Laatst bijgewerkt oktober 2023

Jouw privacy is belangrijk voor ons en daarom willen we je graag informeren over ons privacybeleid (“Privacybeleid”). Dit Privacybeleid ziet toe op de manier waarop we jouw persoonsgegevens verzamelen en hoe we daar mee omgaan.

Amsterdam Light Festival (“ALF”) streeft ernaar de privacy van relaties en bezoekers te beschermen. Dit Privacybeleid heeft als doel jou te informeren over hoe wij informatie verzamelen, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden verzameld, waar de gegevens worden opgeslagen, hoe lang wij ze bewaren en beveiligen, welke rechten jij hebt met betrekking tot jouw persoonsgegevens en hoe je gebruik kan maken van deze rechten.

Stichting Amsterdam Light Festival (vestigingsadres: Weesperplein 4A, 1018 XA Amsterdam, Nederland) is de verantwoordelijke voor jouw persoonsgegevens. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, kun je ons een bericht sturen naar voorgenoemd adres of per e-mail naar info@amsterdamlightfestival.com.

1. Welke informatie wordt verzameld en waarom?

ALF verzamelt voor een aantal doelen persoonsgegevens. Wanneer je je hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, onze website bezoekt of contact met ons opneemt, kunnen wij - afhankelijk van het doel - de onderstaande informatie verzamelen.

1.1. Nieuwsbrieven

ALF stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Hiervoor gebruiken wij de persoonsgegevens die jij met ons deelt wanneer je je abonneert op het ontvangen van nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling. Jouw voornaam en e-mailadres krijgen wij via het invulformulier op de website van ALF. Daarnaast kun je mondeling of tekstueel worden uitgenodigd om je aan te melden.

1.2. Official Partners

Wanneer ALF een partnership aangaat met een bedrijf, wordt het bedrijf aangemerkt als ‘Official Partner’ van ALF. Als jouw bedrijf geïnteresseerd is om Official Partner te worden, momenteel Official Partner is of in het verleden Official Partner is geweest, kunnen wij jouw persoonsgegevens gebruiken voor relatiemanagement, zoals het uitnodigen voor ALF events en/of voor het afsluiten van overeenkomsten tussen jouw bedrijf en ALF.

1.3. Google Analytics

De website van ALF verzamelt jouw gegevens voor:

  • Strikt noodzakelijke doeleinden; deze gegevens zijn essentieel om de website goed te laten werken.
  • Functionaliteitsdoeleinden; deze dienen om de gebruikerservaring te verbeteren en te vereenvoudigen. Deze gegevens zijn anoniem en hierbij worden geen persoonsgegevens opgeslagen. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld de taalkeuze op de website, de duur van je websitebezoek of de welke pagina’s je bezoekt.
  • Prestatiedoeleinden; door cookies via Google Analytics te gebruiken, kan ALF inzicht krijgen en beter begrijpen hoeveel gebruikers de Amsterdam Light Festival website bezoeken, hoe gebruikers op deze website terechtkomen en welke delen van de website populair zijn.

1.4. Tickets

Wanneer jij als bezoeker een ticket koopt voor één van de producten van Amsterdam Light Festival in de ticketshop van ALF, vragen wij jou om je voornaam, achternaam, postcode, mobiele nummer en emailadres in te vullen. Deze gegevens verzamelen wij om:

  • Strikt noodzakelijke doeleinden: het aangekochte voucher/toegangsbewijs naar jou toe te kunnen versturen en te personaliseren. Daarnaast kunnen we contact met jou opnemen indien er wijzigingen in de boeking zullen zijn.
  • Marketingdoeleinden: jouw postcode gebruiken om beter inzicht in onze bezoeker te krijgen.

1.5. Sollicitaties

Wanneer je solliciteert voor een functie bij ALF, gebruiken wij je persoonsgegevens voor het verwerken van jouw sollicitatie.

1.6. Beeldmateriaal

Tijdens het Festival maken ALF en kunstenaars foto- en filmopnames van de kunstwerken en sfeerimpressies voor promotie- en marketingdoeleinden. Als bezoeker kan je op deze beelden te zien zijn.

2. Waar bewaren wij jouw gegevens?

De gegevens die ALF ontvangt en verwerkt, worden beheerd door de onderstaande partijen.

2.1. Gmail

Het e-mail verkeer van ALF wordt gehost door Gmail. Als je contact opneemt via e-mail worden de betreffende e-mails opgeslagen op de servers van Gmail.

2.2. Google Drive

De overeenkomsten waar jouw persoonsgegevens in staan, worden opgeslagen op de Google Drive.

2.3. Customer Relationship Management (“CRM”)

Jouw persoonsgegevens (naam, e-mailadres en bedrijfsnaam) worden opgeslagen in onze online relatiemanagementsysteem.

2.4. MailChimp

De nieuwsbrieven worden verzonden via MailChimp. Op het moment dat jij je abonneert op onze nieuwsbrieven, worden jouw voornaam en e-mailadres opgeslagen in het CRM op de daarvoor bestemde lijst. Vervolgens laadt MailChimp deze gegevens uit het CRM om zo de nieuwsbrief te kunnen versturen.

2.5. Momice

Official Partners worden via Momice uitgenodigd voor ALF events zoals de jaarlijkse kick-off, netwerkbijeenkomst en officiële opening. Momice verstuurt uitnodigen, reminders en bedankmails en gebruikt hiervoor jouw naam en e-mailadres, die door medewerkers van ALF handmatig worden ingevoerd. Momice bewaart jouw gegevens in totaal drie maanden; twee maanden vóór het event en één maand na het event. Na afloop van deze termijn verwijdert Momice alle gegevens.

3. Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

ALF bewaart jouw gegevens voor een langere periode, maar nooit langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij jouw gegevens bewaren, tenzij wij jouw gegevens op grond van een wettelijke regeling langer moeten bewaren.

3.1. Nieuwsbrieven

Jouw (voornaam en) e-mailadres slaan wij op voor zolang jij op onze nieuwsbrief bent geabonneerd. Uitschrijven voor de nieuwsbrief is op elk gewenst mogelijk via de link die onderaan de nieuwsbrieven staat.

3.2. Official Partners

De gegevens van onze Official Partners bewaren wij zolang als nodig om de activiteiten uit te voeren die in dit Privacybeleid uiteen zijn gezet, tenzij wij jouw gegevens langer moeten bewaren op grond van een wettelijke regeling.

3.3. Google Analytics

Google Analytics verzamelt anonieme gegevens. Deze gegevens zijn dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Google Analytics bewaart deze gegevens voor onbepaalde tijd.

3.4. Sollicitaties

De informatie die jij verstrekt met betrekking tot jouw sollicitatie bewaren wij gedurende een periode van vier weken nadat de uitslag van de sollicitatie is medegedeeld. Wanneer je akkoord gaat met het langer bewaren van jouw gegevens voor een eventuele andere functie, worden jouw gegevens één jaar bewaard.

4. Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Gegevens worden digitaal opgeslagen in de eerder genoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door ALF of door de eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Alleen de medewerkers van ALF voor wie dat noodzakelijk is, hebben toegang. Tevens heeft ieder persoon die toegang heeft tot de gegevens een geheimhoudingsplicht.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan de website van ALF beveiligd door een SSL certificaat, deze beveiliging is te herkennen aan het groene slotje voor de url. Dit certificaat betekent dat jouw verbinding met de website van ALF privé is.

5. Welke rechten heb jij met betrekking tot jouw persoonsgegevens en hoe oefen je deze uit?

Met betrekking tot jouw persoonsgegevens heb jij de onderstaande rechten. Wanneer jij een van de onderstaande rechten wilt uitoefenen kun je het beste contact met ons opnemen via e-mail: info@amsterdamlightfestival.com.

5.1. Recht op inzage

Jij hebt te allen tijde recht op inzage in jouw persoonsgegevens die bij ALF zijn vastgelegd en bewaard worden.

5.2. Recht op rectificatie

Wanneer je gegevens onjuist of onvolledig zijn heb jij het recht om dit te laten rectificeren door het festival.

5.3. Recht op gegevensportabiliteit

Indien jij je gegevens nodig hebt die door ALF zijn opgeslagen en je wilt overstappen naar een andere partij of dienst, heb je het recht op overdracht. ALF dient dan al jouw gegevens over te dragen aan die andere partij.

5.4. Recht op verwijdering

Wanneer je niet langer wilt dat je gegevens bij ALF worden vastgelegd, heb je het recht om jouw gegevens te laten wissen.

5.5. Recht op het indienen van een klacht

Indien je vindt dat ALF niet op de juiste manier omgaat met jouw gegevens, moedigen wij je aan om eerst contact met ons op te nemen. Jij hebt echter altijd het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Wat voor persoonsgegevens worden er verzameld bij het gebruik van de app van Amsterdam Light Festival?

De app van Amsterdam Light Festival is gratis te downloaden in Google Play Store en Apple Store. Het is mogelijk om een digitale routekaart aan te schaffen om wandelend langs alle kunstwerklocaties van het Festival te gaan. De app biedt in dat geval de mogelijkheid om de eigen locatie te tonen op de routekaart.

6.1. Geen verzameling van informatie

De app verzamelt geen door de gebruiker verstrekte informatie.

6.2. Locatie op Routekaart

Wanneer je de app gebruikt, kan je ervoor kiezen om je locatie op de routekaart te zien. In dat geval wordt er GPS-technologie of andere, vergelijkbare technologie gebruikt om je huidige locatie te bepalen en deze op een kaart weer te geven. Je huidige locatie zal nooit gedeeld worden met andere gebruikers of partners. Als je niet wilt dat je locatie gebruikt wordt, kun je de locatieservices te allen tijde uitschakelen in je telefoon- of tabletinstellingen.

6.3 Link naar enquête

Bij het invullen van een (vrijwillige) enquête via een link in de app zullen nimmer persoonsgegevens in de app worden verzameld en/of opgeslagen.