Privacy

Inleiding

Dit is de Privacy Verklaring van Amsterdam Light Festival. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. Onze verwerkingen zijn aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens onder nummer P99999.

Verzamelde gegevens

Als je je aanmeldt voor deze website, iets bestelt of reserveert op deze website wordt je gevraagd je naam, adres-, bank- en betaalgegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

– het verlenen en factureren van onze diensten;
– afhandeling van jouw bestelling en informeren over het verloop daarvan;
– informeren over producten en diensten van onszelf en van andere, op basis van uw persoonlijke voorkeuren geselecteerde ondernemingen; als je geen prijs stelt op deze informatie kun je dat aangeven op jouw persoonlijke-instellingenpagina of kun je contact opnemen met info@amsterdamlightfestival.com;
– verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies worden gebruikt in het bestelproces om informatie over jouw bestellingen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc en door jou aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens, zoals eventueel verstrekte creditcardgegevens. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat je geen toegang hebt tot onderdelen van onze website.

Wijzigingen

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.